Analiżi tat-tibdiliet fl-Air Malta

Wara snin ta’ telf finanzjarju, l-Air Malta ser tagħlaq kaptilu twil fl-istorja tagħha. Madanakollu, dan nistgħu nqisuh bħala t-tmiem tal-ewwel att, aktar milli l-konklużjoni tad-dramm kollu. Dak li wassal għal din it-tranżizzjoni kien ir-rifjut tal-Kummissjoni Ewropea tat-talba tal-gvern Malti li jkompli jiffinanzja l-linja tal-ajru, minħabba r-regolamenti tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat, li jillimitaw l-għajnuna eċċessiva mill-gvern lill-kumpaniji biex jiġi evitat it-tixkil tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq.

Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana żvelaw pjanijiet għal Air Malta ġdida li se tibda ttir sa Marzu li ġej.

Aqra l-artiklu bl-Ingliż


Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana żvelaw pjanijiet għal linja tal-ajru nazzjonali ġdida li se tibda ttir sa Marzu li ġej. Mill-perspettiva tal-konsumatur, il-bidla jidher li ser tkun sottili ħafna, bil-bidla notevoli ewlenija tkun il-kanċellazzjoni u r-rimborż tat-titjiriet ibbukkjati wara t-30 ta’ Marzu. 

Dan għaliex il-gvern hu propjetarju tal-isem tad-ditta tal-Air Malta. Wara proċess kompetittiv, il-linja tal-ajru l-ġdida tkun tista’ tikri dan l-isem, u b’riżultat ta’ dan, l-ajruplani tagħha jkomplu joperaw taħt l-isem tal-Air Malta u juru s-Salib Malti kif nafuh illum.

Kif se tinbidel l-Air Malta? 

Din l-impriża l-ġdida għandha tkun riforma strateġika bil-linja tal-ajru l-ġdida mistennija li topera b’qafas aktar effiċjenti u aktar aġli. Minkejja l-pożizzjoni tal-Kummissjoni tal-UE, li riedet flotta iżgħar, il-gvern innegozja ż-żamma ta’ flotta ta’ 8 ajruplani li se jgħaqqdu lil Malta ma’ 17-il destinazzjoni Ewropea, minflok is-37 destinazzjoni li l-Air Malta kellha sal-2019. Il-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju ppreżentat mill-gvern lill-Kummissjoni jemmen li l-linja tal-ajru l-ġdida għandha tkun aktar effiċjenti, tgħabbi aktar passiġġieri u tagħmel profitt sa sentejn oħra. Dan se jiddependi minn kemm se jkun effettiv il-gvern biex iwettaq is-strateġija u lo ma jkunx hemm sorpriżi ġodda fl-industrija tal-avjazzjoni. 

Fattur sinifikanti ta’ din il-bidla huwa l-indirizzar tal-akbar kalvarju tal-Air Malta — l-ispejjeż għoljin tal-impjegati, xprunati minn ftehimiet kollettivi tal-passat. Il-ħaddiema eżistenti se jkollhom l-opportunità li jingħaqdu mal-entità l-ġdida f’April, għalkemm taħt kundizzjonijiet tax-xogħol ġodda adattati għad-dinamika tas-suq tal-avjazzjoni tal-lum. Il-bdoti li jagħżlu li jirriżenjaw u jibbenefikaw mill-iskemi ta’ rtirar kmieni se jiġu pprojbiti milli jaħdmu mal-linja tal-ajru nazzjonali jew li jaħdmu fis-settur pubbliku mill-ġdid. Il-ħaddiema tal-Air Malta se jkunu madwar 350, minflok it-890 li kienu fl-2022.

Analiżi tal-bidliet fl-Air Malta

Analiżi Komparattiva

Meta nħarsu lejn it-tranżizzjonijiet tal-linji tal-ajru f’pajjiżi oħra, bħall-Alitalia Taljana li saret l-ITA, l-approċċ ta’ Malta jidher iktar meqjuż. Filwaqt li t-tranżizzjoni tal-Alitalia kienet imxekkla minn kwistjonijiet finanzjarji u fażijiet differenti ta’ ristrutturar, il-pass ta’ Malta jidher li huwa aktar sempliċi u b’direzzjoni. L-għan huwa ċar, li jitnaqqsu l-ispejjeż b’mod ġenerali. 

Problema sinifikanti fuq ir-riżorsi tal-Air Malta kienu l-ispejjeż għoljin tal-ħaddiema tagħha u l-ftehimiet kollettivi preċedenti. Il-linja tal-ajru l-ġdida se tadotta struttura tal-impjiegi li tirrifletti aktar dik tas-suq. Dan jista’ jkun kruċjali fil-prevenzjoni ta’ żbalji tal-passat u fl-iżgurar tal-vijabbiltà ekonomika tal-linja tal-ajru. Bl-ispejjeż u d-dħul proġettati li jissuġġerixxu operazzjoni aktar effiċjenti u aktar profitabbli, l-Air Malta l-ġdida tidher lesta għal futur aktar sostenibbli. 

Bi spiża medja għal kull titjira mnaqqsa għal €28,000 u d-dħul medju għal kull tijira żdied għal €31,000, il-linja tal-ajru issa għandha prospetti kredibbli ta’ profittabbiltà. Biż-żamma tal-istess volum ta’ passiġġieri, l-enfasi fuq it-tnaqqis tal-ispejjeż u t-titjib tal-qliegħ jistgħu jġibu stabbiltà finanzjarja lill-Air Malta. 

Il-Kontinwità tal-Marka tal-Air Malta

Id-deċiżjoni li tiġi ppreservata l-marka “Air Malta” hija importanti. Marka ġġorr magħha ċertu reputazzjoni, fiduċja, u rikonoxxibbiltà. Billi jżommu l-isem, il-vjaġġaturi regolari ma jħossuhomx aljenati. Barra minn hekk, jiffranka fuq l-ostakli finanzjarji u loġistiċi ta ‘rebranding’. Filwaqt li żżomm il-marka “Air Malta” għandha l-vantaġġi tagħha, hija ġġorr ukoll xi affarijiet oħrajn mill-passat. Xi wħud jistgħu jassoċjaw il-marka mal-problemi finanzjarji preċedenti tal-linja tal-ajru, u din il-perċezzjoni tista’ tkun ta’ xkiel biex terġa’ tiġi stabbilita r-reputazzjoni tal-linja tal-ajru. 

Il-Manutenzjoni tal-Flotta u l-Bidliet fir-Rotta

Iż-żamma tat-tmien Airbus A320s hija rebħa konsiderevoli għall-gvern biex iżomm il-konnettività ta’ Malta u biex l-Air Malta tibqa attur notevoli fl-avjazzjoni reġjonali. Id-daqs u t-tip tal-flotta jippermettu l-adattabbiltà, il-forniment kemm ta’ rotot qosra kif ukoll ta’ tkabbir fil-futur, filwaqt li jwettqu wkoll dmirijiet ta’ linja tal-ajru nazzjonali bħar-ripatrijazzjoni fi żminijiet ta’ emerġenzi u l-ġarr tal-vaċċini, kif kien il-każ matul il-COVID-19. Fil-qalba tagħha, linja tal-ajru nazzjonali ma tikkonċernax biss it-trasport. Għandha wkoll rwol fit-tiswir tal-identità nazzjonali, fil-promozzjoni tat-turiżmu, u fit-trawwim ta’ rabtiet internazzjonali. 

Id-deċiżjoni li jitnaqqas in-numru ta’ destinazzjonijiet minn 37 (mill-2019) għal 17 tista’ tillimita l-klijentela tal-linja tal-ajru u tista’ ma taqdix tajjeb ċerti klijentela ikkonċernati li għandhom interess li jinżammu ċerti rotot. Filwaqt li l-idea hija li niffukaw fuq vjaġġi profittabbli, dan jista’ jfisser li jintilfu s-swieq potenzjali u l-opportunitajiet ta’ tkabbir fil-futur lejn destinazzjonijiet li ma tkomplewx. 

Involviment tal-Gvern fl-Air Malta

Ix-xenarju tal-UE jinkludi eżempji ta’ linji tal-ajru nazzjonali li ma setgħux isostnu lilhom infushom, bħal Sabena tal-Belġju u Malev tal-Ungerija. Madankollu, l-approċċ ta’ Malta huwa differenti. Billi jżomm livell ta’ kontroll, il-gvern jista’ jiżgura li l-linja tal-ajru tkun f’sintonijq mal-istrateġiji nazzjonali aktar wiesa’, speċjalment fit-turiżmu u l-kummerċ. 

L-ispiża ta’ tranżizzjoni stmata ta’ ftit aktar minn EUR 350 miljun, madankollu, hija sostanzjali. Filwaqt li l-investimenti huma meħtieġa għal qliegħ fit-tul, il-piż finanzjarju immedjat fuq il-fondi tal-gvern ta’ min wieħed jieħu nota tiegħu. Jekk il-linja tal-ajru l-ġdida ma tagħmilx profitt fil-perjodu ta’ żmien ipproġettat, ir-redditu fuq dan l-investiment jista’ jiġi ddubitat. Il-Kummissjoni Ewropea għandha regoli stretti dwar l-għajnuna mill-Istat. Għalkemm it-tranżizzjoni attwali ġiet innegozjata, kwalunkwe sfida finanzjarja futura li teħtieġ intervent mill-gvern tista’ ma tiġix ikkunsidrata b’mod favorevoli mill-UE. 

Privatizzazzjoni

It-tħabbira tal-gvern dwar il-privatizzazzjoni parzjali tal-Air Malta hi ta’ min jinnota. Filwaqt li s-sjieda sħiħa tal-istat tista’ tipprovdi stabbiltà, il-partijiet interessati privati spiss jintroduċu l-innovazzjoni u d-dixxiplina finanzjarja. Li jinstab il-bilanċ it-tajjeb jista’ jkun kruċjali għas-suċċess futur tal-linja tal-ajru. Filwaqt li l-privatizzazzjoni parzjali tista’ ġġib kapital ġdid u għarfien espert, dan ifisser ukoll li jitneħħa xi kontroll. Li jinstab il-bilanċ it-tajjeb bejn l-interessi pubbliċi u privati jista’ jkun ta’ sfida. Jekk ma tiġix ġestita tajjeb, tista’ twassal għal kunflitti ta’ interess u allinjament ħażin fl-objettivi tal-linja tal-ajru.

Leave a Reply

Your email address will not be published.