Tag: Environment

Home » Environment
Għaliex qed jipprotestaw il-bdiewa Ewropej?
Post

Għaliex qed jipprotestaw il-bdiewa Ewropej?

Madwar l-Ewropa, il-bdiewa qed jipprotestaw kontra diversi deċiżjonijiet mehudin fuq livell Ewropew, li skonthom qed jheddu l-għajxien tagħhom u l-vijabbiltà tal-agrikoltura.  Fl-Olanda, l-enfasi kienet fuq miżuri ta’ tnaqqis tal emissjonijiet ta’ Nitroġenu, liem miżuri jinkludu tnaqqis tal-popolazzjonijiet tal-bhejjem. Il-bdiewa Ġermaniżi qed jilmentaw kontra pjanijiet biex jitnaqqsu s-sussidji tad-diżil, għax iħossu li din qed tkompli żżid...

Biedja Organika f' Malta
Post

The Future of Farming in Malta: Organic Farming Realities and the Balance with Sustainability

In an era propelled by environmental consciousness, the European Union’s resolute ‘Farm to Fork’ strategy heralds a paradigm shift in tomorrow’s organic farming realities. This strategy ambitiously sets its sights on dedicating 25% of agricultural land to organic cultivation by 2030. Reflecting this trend, Malta, too, has committed to elevating its organic sector from a...

L-istorja tas-siġar tal-Mosta tgħallimna l-importanza tal-komunikazzjoni fit-twettieq tal-politika 
Post

L-istorja tas-siġar tal-Mosta tgħallimna l-importanza tal-komunikazzjoni fit-twettieq tal-politika 

Aqra l-kontenut bl-Ingliz 12-il siġra tal-fikus li jinsabu biswit ir-Rotunda tal-Mosta tqaċċtu mill-fergħat tagħhom. Il-Kunsill lokali tal-Mosta kien qabel unanimament li jaqla’ s-siġar u jirrilokahom fl-inħawi ta’ Santa Margherita. Dan kollu biex imbgħad fl-aħħar, id-deċiżjoni inqalbet wara l-kontroversja pubblika li qamet. Dawn is-siġar tal-ficus kienu ilhom isebbħu l-pjazza tal-Mosta għal aktar minn 50 sena. Madankollu,...

A lesson in how not to make or communicate policy
Post

A lesson in how not to make or communicate policy

Examining the lessons learned from Mosta’s ficus relocation fiasco and the critical need for inclusive policy-making 12 ficus trees located next to the Mosta Rotunda have been stripped of their canopies. The Mosta local council had unanimously agreed to uproot and relocate the trees and relocate them to the Santa Margherita area. Only for the...

Malta’s tourism is booming. Is that a good thing?
Post

Malta’s tourism is booming. Is that a good thing?

Malta’s tourism sector has recently witnessed a significant surge, with a remarkable 20.2% year-on-year increase in inbound tourists recorded in the month of September 2023, projecting the year’s total to approach the significant milestone of 3 million visitors. With the number of approved hotels under construction at the moment, this number is expected to increase...