Tag: Data

Home » Data
Il-kriminalità f’Malta naqset. Imma hemm diskrepanza bejn il-Maltin u l-barranin?
Post

Il-kriminalità f’Malta naqset. Imma hemm diskrepanza bejn il-Maltin u l-barranin?

Matul l-aħħar għaxar snin, Malta rat bidliet kbar fil-popolazzjoni, kemm fl-ammont, kif ukoll fl-għamla tagħha. Mill-2015 sal-2022, il-popolazzjoni totali kibret minn 450,415 għal 522,530, żieda ta’ 16%. Dawn il-bidliet demografiċi jqajmu mistoqsijiet pertinenti. Hekk kif il-popolazzjoni qed tikber, dan l-influss kellu impatt fuq s-sigurtà u kriminalità f’Malta?  Read the article in English Minkejja dan it-tkabbir...