Tag: Bouncers

Home » Bouncers
X’ tgħid il-liġi Maltija rigward bouncers f’Malta
Post

X’ tgħid il-liġi Maltija rigward bouncers f’Malta

Mhux l-ewwel darba li r-rwol tal-bouncers f’Malta, partikolarment f’ċentri ta’ divertiment bħal Paceville, kien suġġett ta’ dibattitu pubbliku. Tajjeb nibdew billi nsemmu li hemm abbozz ta’ liġi leġislattiv propost li ilu jiġi pospost għal snin sħaħ. Madankollu, huwa kruċjali li nifhmu s-setgħat legali mogħtija lill-bouncers taħt il-liġi Maltija kif inhi bħalissa. Aqra bl-Ingliż Il-bouncers f’Malta...

The legal powers of bouncers in Malta
Post

The legal powers of bouncers in Malta

It’s not the first time that the role of bouncers in Malta, particularly in nightlife hubs like Paceville, has been a subject of public debate. Despite a legislative bill being proposed and postponed for years, it’s crucial to understand the legal powers granted to bouncers under Maltese law as it currently stands. Read the article...