Tag: Crime

Home » Crime
Il-kriminalità f’Malta naqset. Imma hemm diskrepanza bejn il-Maltin u l-barranin?
Post

Il-kriminalità f’Malta naqset. Imma hemm diskrepanza bejn il-Maltin u l-barranin?

Matul l-aħħar għaxar snin, Malta rat bidliet kbar fil-popolazzjoni, kemm fl-ammont, kif ukoll fl-għamla tagħha. Mill-2015 sal-2022, il-popolazzjoni totali kibret minn 450,415 għal 522,530, żieda ta’ 16%. Dawn il-bidliet demografiċi jqajmu mistoqsijiet pertinenti. Hekk kif il-popolazzjoni qed tikber, dan l-influss kellu impatt fuq s-sigurtà u kriminalità f’Malta?  Read the article in English Minkejja dan it-tkabbir...

Has crime in Malta been affected by the population increase?
Post

Has crime in Malta been affected by the population increase?

Over the past decade, Malta has witnessed significant demographic shifts. From 2015 to 2022, the total population grew from 450,415 to 522,530, marking a 16% increase. These demographic changes raise pertinent questions. As the population swells and diversifies, there are natural concerns about how this influx has impacted the crime in Malta.  Full article in...