Tag: farm to fork

Home » farm to fork
Biedja Organika f' Malta
Post

Il-futur tal-biedja f’ Malta: Ir-realtajiet tal-biedja organika u l-bilanċ mas-sostenibbilta’

F’ era mmexxija mill-kuxjenza ambjentali, ir-realtajiet tal-biedja organika ta’ għada qed ikunu ċentrali fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea “Farm to Fork” . Din l-istrateġija tistabbilixxi miri ambizzjuż dwar l-allokazzjoni ta’ 25% tal-art agrikola għall-kultivazzjoni organika sal-2030. B’ riżultat ta’ din it-tendenza, Malta wkoll impenjat ruħha li tespandi s-settur organiku tagħha minn 0.6% biss, għal 5% fl-istess perjodu...

Biedja Organika f' Malta
Post

The Future of Farming in Malta: Organic Farming Realities and the Balance with Sustainability

In an era propelled by environmental consciousness, the European Union’s resolute ‘Farm to Fork’ strategy heralds a paradigm shift in tomorrow’s organic farming realities. This strategy ambitiously sets its sights on dedicating 25% of agricultural land to organic cultivation by 2030. Reflecting this trend, Malta, too, has committed to elevating its organic sector from a...