Author: Spunt Malta (Spunt Malta)

Home » Archives for Spunt Malta
Role of the Maltese President – what’s the point of it?
Post

Role of the Maltese President – what’s the point of it?

In copy-pasting the the role of the British Monarch, we lost the main point of the role of the Maltese President- a spunt opinion piece This April, a respectable and most likely elderly politician will be selected to become Malta’s next head of state. It’s happened every five years since 1974, when our country became...

L-għażla tal-President ta’ Malta – nispjegaw kif inbidel il-proċess u r-riskju li ssir ballun politiku
Post

L-għażla tal-President ta’ Malta – nispjegaw kif inbidel il-proċess u r-riskju li ssir ballun politiku

L-għażla tal-President ta’ Malta storikament kienet deċiżjoni parlamentari, li teħtieġ biss maġġoranza sempliċi biex tappoġġja n-nomina mressqa mill-Prim Ministru. Fi kliem sempliċi, il-partit fil-gvern dejjem għażel lil min deherlu xieraq b’ djalogu mill-inqas mal-oppożizzjoni. Aqra l-artiklu bl-Ingliż Madankollu, fl-2020 ġew introdotti bidliet sinifikanti, li biddlu l-proċedura. Skont l-Artikolu 48 (1) tal-Kostituzzjoni, il-President ta’ Malta issa...

Qassisin miżżewġa. L-Arċisqof Scicluna jargumenta favur. Nispjegaw għaliex għandu punt.
Post

Qassisin miżżewġa. L-Arċisqof Scicluna jargumenta favur. Nispjegaw għaliex għandu punt.

F’intervista mat-Times of Malta, l-Arċisqof Scicluna qal, “għaliex għandi nitlef qassis tajjeb li jixtieq ikollu familja?” Fl-2017, il-Papa nnifsu kien diġà ta ħjiel dwar il-possibilità li l-irġiel miżżewġa jitħallew isiru saċerdoti. Imma qassisin miżżewga hi idea tajba? Aqra l-artiklu bl-Ingliż Qassisin miżżewġa – mhux xi ħaġa ġdida Għalkemm bidla drammatika, il-possibiltà ta’ qassisin miżżewġin tkun...

Married priests. Is it a good idea?
Post

Married priests. Is it a good idea?

In an interview with the Times of Malta, Archbishop Scicluna said, “why should I lose a good priest who wishes to have a family?” In 2017, the Pope himself already hinted at the possibility of allowing married men to become priests. Maybe times have changed and priests should be allowed to get married. But are...

Nanalizzaw ir-reshuffle tal-Kabinett: Mossa strateġika qabel l-elezzjoni tal-MPE?
Post

Nanalizzaw ir-reshuffle tal-Kabinett: Mossa strateġika qabel l-elezzjoni tal-MPE?

F’mossa li ħasdet lil ħafna, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar reshuffle tal-kabinett, hekk kif ninsabu fuq l-għatba tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Din id-deċiżjoni tidher li hija maħsuba biex tindirizza oqsma li fihom il-pubbliku kien qed juri li ma kienx kuntent. Dan il-ħsieb jinbet hekk kif l-akbar bidliet kienu fil-ħolqien ta’ rwoli ġodda u bidliet fl-istaff, biex...

Jekk l-UE tillimita l-poter tal-veto, is-saħħa ta' Malta fl-UE tonqos drastikament
Post

Is-saħħa ta’ Malta fl-UE mhedda: il-Parlament Ewropew se jivvota biex jillimita l-poter tal-veto

Vot tal-Parlament Ewropew biex jillimita l-poter tal-veto fl-UE kapaċi inaqqas sostanzjalment is-saħħa ta’ Malta fl-UE. F’ pajjiż demokratiku Malti-Ewropew, min għandu jkollu l-iktar vuċi fid-deċiżjonijiet li jolqtu lill-Maltin? Il-Parlament Malti jew l-Unjoni Ewropea? Il-biċċa l-kbira jaqblu li politiċi Maltin familjari u aċċessibbli għandu jkollhom rwol akbar minn politikanti moħbija u mbiegħda tal-UE. Huwa għalhekk li...

Biedja Organika f' Malta
Post

Il-futur tal-biedja f’ Malta: Ir-realtajiet tal-biedja organika u l-bilanċ mas-sostenibbilta’

F’ era mmexxija mill-kuxjenza ambjentali, ir-realtajiet tal-biedja organika ta’ għada qed ikunu ċentrali fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea “Farm to Fork” . Din l-istrateġija tistabbilixxi miri ambizzjuż dwar l-allokazzjoni ta’ 25% tal-art agrikola għall-kultivazzjoni organika sal-2030. B’ riżultat ta’ din it-tendenza, Malta wkoll impenjat ruħha li tespandi s-settur organiku tagħha minn 0.6% biss, għal 5% fl-istess perjodu...

Biedja Organika f' Malta
Post

The Future of Farming in Malta: Organic Farming Realities and the Balance with Sustainability

In an era propelled by environmental consciousness, the European Union’s resolute ‘Farm to Fork’ strategy heralds a paradigm shift in tomorrow’s organic farming realities. This strategy ambitiously sets its sights on dedicating 25% of agricultural land to organic cultivation by 2030. Reflecting this trend, Malta, too, has committed to elevating its organic sector from a...