Tag: Malta

Home » Malta
How does President Spiteri Debono fit in Malta’s political Landscape
Post

How does President Spiteri Debono fit in Malta’s political Landscape

Born in Victoria, Gozo, in 1952, President Spiteri Debono is a notary and will become the first female Gozitan appointed President. Her political career includes stints in the Labour Party’s National Executive. Myriam had unsuccessful attempts as a candidate in the general elections. However, in 1996 she was appointed as the first woman speaker of...

Role of the Maltese President – what’s the point of it?
Post

Role of the Maltese President – what’s the point of it?

In copy-pasting the the role of the British Monarch, we lost the main point of the role of the Maltese President- a spunt opinion piece This April, a respectable and most likely elderly politician will be selected to become Malta’s next head of state. It’s happened every five years since 1974, when our country became...

Sofia inquiry - What does it say?
Post

The Sofia Inquiry summarized and explained.

In a thorough examination, the Sofia inquiry has shed light on the lapses in due diligence and oversight by several government entities, without implicating these entities in corruption or bribery. The detailed examination of the failures identified by the public inquiry reveals a multifaceted breakdown in regulatory compliance, oversight, and enforcement mechanisms across several entities...

Għaliex qed jipprotestaw il-bdiewa Ewropej?
Post

Għaliex qed jipprotestaw il-bdiewa Ewropej?

Madwar l-Ewropa, il-bdiewa qed jipprotestaw kontra diversi deċiżjonijiet mehudin fuq livell Ewropew, li skonthom qed jheddu l-għajxien tagħhom u l-vijabbiltà tal-agrikoltura.  Fl-Olanda, l-enfasi kienet fuq miżuri ta’ tnaqqis tal emissjonijiet ta’ Nitroġenu, liem miżuri jinkludu tnaqqis tal-popolazzjonijiet tal-bhejjem. Il-bdiewa Ġermaniżi qed jilmentaw kontra pjanijiet biex jitnaqqsu s-sussidji tad-diżil, għax iħossu li din qed tkompli żżid...

Stabbilta – The inflation control scheme analysed
Post

Stabbilta – The inflation control scheme analysed

The government declared that, in an effort to counteract growing inflation and support social welfare, it has launched a bold economic initiative called “Stabbilta”: a voluntary price limiting program. The government has taken a unique cooperative approach by encouraging businesses to voluntarily lower the cost of necessities to 85% of their Recommended Retail Price index...

L-għażla tal-President ta’ Malta – nispjegaw kif inbidel il-proċess u r-riskju li ssir ballun politiku
Post

L-għażla tal-President ta’ Malta – nispjegaw kif inbidel il-proċess u r-riskju li ssir ballun politiku

L-għażla tal-President ta’ Malta storikament kienet deċiżjoni parlamentari, li teħtieġ biss maġġoranza sempliċi biex tappoġġja n-nomina mressqa mill-Prim Ministru. Fi kliem sempliċi, il-partit fil-gvern dejjem għażel lil min deherlu xieraq b’ djalogu mill-inqas mal-oppożizzjoni. Aqra l-artiklu bl-Ingliż Madankollu, fl-2020 ġew introdotti bidliet sinifikanti, li biddlu l-proċedura. Skont l-Artikolu 48 (1) tal-Kostituzzjoni, il-President ta’ Malta issa...

What is the new process of electing Malta’s next President?
Post

What is the new process of electing Malta’s next President?

The selection of Malta’s President has historically been a parliamentary decision, requiring only a simple majority to support the nomination put forward by the Prime Minister. Put simply, the party in government could choose whoever it deemed appropriate with little input required from the opposition.  However, significant changes were introduced in 2020, altering the procedure....

Qassisin miżżewġa. L-Arċisqof Scicluna jargumenta favur. Nispjegaw għaliex għandu punt.
Post

Qassisin miżżewġa. L-Arċisqof Scicluna jargumenta favur. Nispjegaw għaliex għandu punt.

F’intervista mat-Times of Malta, l-Arċisqof Scicluna qal, “għaliex għandi nitlef qassis tajjeb li jixtieq ikollu familja?” Fl-2017, il-Papa nnifsu kien diġà ta ħjiel dwar il-possibilità li l-irġiel miżżewġa jitħallew isiru saċerdoti. Imma qassisin miżżewga hi idea tajba? Aqra l-artiklu bl-Ingliż Qassisin miżżewġa – mhux xi ħaġa ġdida Għalkemm bidla drammatika, il-possibiltà ta’ qassisin miżżewġin tkun...

Married priests. Is it a good idea?
Post

Married priests. Is it a good idea?

In an interview with the Times of Malta, Archbishop Scicluna said, “why should I lose a good priest who wishes to have a family?” In 2017, the Pope himself already hinted at the possibility of allowing married men to become priests. Maybe times have changed and priests should be allowed to get married. But are...

Cabinet Reshuffle Strategic Manoeuvre Ahead of MEP Elections
Post

Cabinet Reshuffle Strategic Manoeuvre Ahead of MEP Elections

In a surprising move, Prime Minister Robert Abela announced a significant cabinet reshuffle just before the upcoming EU MEP elections. This decision, which is unconventional in timing, appears to be a calculated response to the areas in which the public showed its discontent. The major changes were seen in the creation of new roles and...