It-turiżmu f’Malta daqt jilħaq livelli rekord. Illum nanalizzaw it-tajjeb u l-ħazin tagħha.

Is-settur turistiku ta’ Malta ra żieda sinifikanti fl-aħħar sena, b’ żieda notevoli ta’ 20.2% fuq l-ammont ta’ turisti fix-xahar ta’ Settembru 2023, u dan in-nummru iwassalna biex inbssru li t-total tas-sena se joqrob it-tragward sinifikanti ta’ 3 miljun viżitatur. Bin-numru ta’ lukandi approvati li qed jinbnew bħalissa, dan in-numru mistenni jiżdied għal 4.7 miljun sal-2027. Numru elevat ħafna u jeħtieġ eżami mill-qrib tal-implikazzjonijiet tajbin u ħżiena li joħorġu minn din iż-żieda tat-turiżmu f’Malta.


Aqra’ l-artiklu bl-Ingliż


Il-Pożittiv tal-isplużjoni fit-turiżmu f’Malta

Iż-żieda qawwija fit-turiżmu bla dubju tat spinta tant meħtieġa lil diversi setturi, fosthom l-ospitalita’ , u t-trasport, u ġġenerat benefiċċji finanzjarji diretti u indiretti. Din it-trajettorja’ irriżultat f’aktar opportunitajiet ta’ xogħol u dħul mit-taxxi, li kkontribwixxa b’mod sinifikanti għall- ekonomika u l-reżiljenza’ ta’ Malta. Popolazzjoni turistika li qed tikber titlob esperjenzi diversi, li jistgħu jrawmu suq għal startups ġodda biex jakkomodaw ħtiġijiet ġodda.

It-tkabbir fit-turiżmu tejjeb il-kwalita’ tal-ħajja tar-residenti, u wassal għall-iżvilupp ta’ kumditajiet rikreattivi u kummerċjali li setgħu ma kinux ekonomikament vijabbli mod ieħor. Eżempju wieħed huwa ż-żieda fl-ammont ta’ avvenimenti ta’ divertiment organizzati matul is-sena u t-twaqqif ta’ netwerk estensiv ta’ konnessjonijiet tal-ajru li ffaċilita l-ivvjaġġar għar-residenti Maltin lejn destinazzjonijiet oħra.

Il-problemi ewlenin tal-isplużjoni fit-turiżmu f’ Malta

Kwistjonijiet ewlenin li jaffettwaw kemm lir-residenti kif ukoll lit-turisti jinkludu l-konġestjoni tat-traffiku, ir-rimi taż-żibel, il-ġestjoni tal-iskart, u l-impatt negattiv tal-iżvilupp żejjed fuq l-ambjent urban u l-pajsaġġi naturali tal-gżira. Iż-żamma ta’ bilanċ bejn il-forniment tal-ikel għat-talbiet tat-turisti u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali u ambjentali għani ta’ Malta tibqa’ sfida kritika għall-ġestjoni sostenibbli tat-turiżmu.

Studju ta’ Deloitte fl-2022 enfasizza t-tħassib urġenti ukoll dwar id-drenaġġ, u enfasizza l-ħtieġa għal investimenti immedjati fl-aġġornament tan-netwerks tad-drenaġġ f’ żoni turistiċi b’ popolazzjoni densa. In-nuqqas ta’ indirizzar ta’ dan it-tħassib jista’ jwassal għal konsegwenzi severi għall-ekosistema tal-baħar ta’ Malta u l-pożizzjoni tagħha bħala destinazzjoni turistika ewlenija.

Bidla fix-xejriet tal-impjiegi

Hekk kif tikber l-ekonomija Malta qed issir inqas dipendenti fuq it-turiżmu għax-xogħol. Bħala tali qed naraw aktar ħaddiema Maltin jitbiegħdu mill-impjiegi fl-industriji turistiċi. Eżempju wieħed huwa n-nuqqas ta’ studenti li lesti jtellgħu l-impjiegi fil-catering. In-nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ xogħol fil-passat fisser li l-istudenti kienu aktar lesti jidħlu għal dawn l-impjiegi li mhux il-każ illum hekk kif qed isibu impjiegi f’ oqsma li jħallu aktar qligħ anke waqt li qed jistudjaw

In-numru dejjem jonqos ta’ ħaddiema Maltin fis-settur turistiku kkontribwixxa għal sensiela ta’ sfidi, fosthom żieda fil-konġestjoni tat-traffiku, tħassib dwar id-drenaġġ, u d-domanda dejjem tikber għal akkomodazzjonijiet residenzjali għal ħaddiema barranin. Dawn il-fatturi jenfasizzaw il-ħtieġa urġenti għal approċċ aktar sostenibbli għall-ġestjoni tal-industrija tat-turiżmu ta’ Malta.

Perspettiva ġdida

Hekk kif Malta taqbad mal-implikazzjonijiet tas-settur turistiku li qed jirnexxi, huwa imperattiv approċċ komprensiv u sostenibbli biex jitħarsu s-sbuħija naturali tal-gżira, il-wirt kulturali, u l-benesseri tar-residenti tagħha. L-ilħuq tal-bilanċ ġust bejn il-forniment tal-ikel għat-talbiet tal-industrija li qed tikber u l-preservazzjoni tal-assi uniċi ta’ Malta huwa kruċjali għall-ġid ekonomiku fit-tul u s-sostenibbilta’ ambjentali tal-gżira.

Leave a Reply

Your email address will not be published.